कोभिड १९ बिरुद्ध भेरोसिल खोपको पहिलो मात्रा सञ्चालन सम्वन्धि मेचीनगर नगरपालिकाको सूचना