मेचीनगर नगरपालिकामा साउन २० गतेसम्म कोरोना खोपको विवरण