नगर प्रहरीको प्रारम्भिक शारीरिक परिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धि मेचीनगर नगरपालिकाको सूचना