रहस्य गर्भभित्रै लुकाइदिएपछि…


।। कविता ।।
समीप मात्रै आफ्नोपन हो र ।
आत्मा उहि भइदिएपछि ।।

कुण्डलीको कैरन नसुनेर भो र ।
साँचो स्वीकृत गरिदिएपछि ।।

पर्दामा मष्तिस्क उघ्रिन्छ र ।
मनको विज्ञान नबुझेपछि ।।

आवरणलाई भ्रम नमान्दा हुन्छ र ।
रहस्य गर्भभित्रै लुकाइदिएपछि ।।
जोरकलश, इलाम ।